Kontorflytting Oslo, hva koster det

Kontorflytting er en stor og kompleks oppgave som krever grundig planlegging, organisering og ofte hjelp fra profesjonelle flyttebyråer. Enten det er behov for å utvide virksomheten, senke kostnadene eller forbedre arbeidsforholdene, kan kontorflytting være nødvendig.

Å flytte kontor eller hele bedrifter er en strategisk beslutning som kan bidra til vekst, økt effektivitet og forbedret arbeidsmiljø. Imidlertid er det viktig å være oppmerksom på kostnadene som følger med en slik operasjon. Her ser vi på noen av de vanlige kostnadene som bedrifter må ta hensyn til når de planlegger en kontor- eller bedriftsflytting.

Selv om kontor- og bedriftsflytting kan medføre betydelige kostnader, er det viktig å huske at dette ofte er en nødvendig investering for vekst og forbedring. En riktig planlagt og utført flytting kan føre til økt produktivitet, bedre arbeidsforhold og til og med kostnadsbesparelser på lang sikt. Det er avgjørende for bedrifter å lage en detaljert budsjettoppstilling og nøye vurdere kostnadene og fordelene ved en kontor- eller bedriftsflytting før de tar beslutningen.

Kontorflytting Oslo, hva koster det

Flytte kontor

Kontorflytting innebærer en rekke kostnader som kan variere avhengig av flere faktorer. Her er noen vanlige kostnader som kan oppstå under en kontorflytting:

 • Leie av nytt kontorlokale: Kostnaden for leie av det nye kontorlokalet vil variere avhengig av størrelse, beliggenhet og fasiliteter.
 • Flyttebyråkostnader: Prisen for å ansette et flyttebyrå for å utføre selve flyttingen vil avhenge av omfanget av arbeidet, avstanden til det nye kontoret, og hvor mange eiendeler som må flyttes.
 • Flytteutstyr: Du må kanskje kjøpe eller leie spesielt utstyr som flyttekasser, bånd, beskyttelsesmaterialer og mer.
 • IT-omkostninger: Å flytte IT-infrastrukturen, inkludert datamaskiner, servere og kabler, kan være kostbart.
 • Oppussing og tilpasning: Hvis det nye kontoret krever oppussing eller tilpasning til dine behov, vil dette også medføre kostnader.
 • Tapt arbeidstid: Kontorflytting kan føre til tapt arbeidstid for de ansatte, noe som kan ha økonomiske konsekvenser.

Hva å tenke på ved kontorflytting

Kontorflytting er mer enn bare fysisk transport av eiendeler. Her er noen viktige punkter å vurdere:

 • Planlegging: Start planleggingen tidlig. Lag en flytteplan som inkluderer tidslinjer og ansvarsområder.
 • Kommunikasjon: Informer de ansatte om flytteprosessen i god tid. God kommunikasjon kan minimere forstyrrelser i arbeidsrutinene.
 • Teknologi: Ta vare på IT-infrastrukturen. Sørg for at datamaskiner og annet utstyr blir forsvarlig pakket og transportert.
 • Budsjett: Sett opp et realistisk budsjett som tar høyde for alle kostnadene som kan oppstå under kontorflyttingen.
 • Flyttebyrå: Vurder nøye hvilket flyttebyrå du skal bruke. Sjekk referanser, les anmeldelser og sammenlign priser.

Kostnaden ved å leie flyttebyrå for kontorflytting

Prisen for å leie et flyttebyrå for kontorflytting varierer betydelig. Den avhenger av flere faktorer, inkludert:

Mengden av eiendeler som må flyttes: Jo flere eiendeler du har, desto mer tid og arbeid vil det kreve, og dermed høyere kostnader.

Avstanden til det nye kontoret: Lange avstander vil øke transportkostnadene.

Tjenestene du trenger: Noen flyttebyråer tilbyr bare grunnleggende transport, mens andre kan tilby tjenester som pakking, demontering og montering av møbler.

Flytteutstyr: Prisen kan også variere avhengig av om flyttebyrået gir alt nødvendig utstyr som bånd, kasser, og beskyttelsesmaterialer.

Prosjektleder ved flytting, hva koster det

Når det kommer til kontorflytting, er en velorganisert prosjektledelse avgjørende for en smidig overgang. Bedrifter står imidlertid overfor valget mellom å bruke interne ressurser eller hente inn ekstern prosjektledelse. Her vil vi se nærmere på begge alternativene og hvordan de kan påvirke flytteprosessen.

Internt prosjektledelse

Noen bedrifter velger å håndtere kontorflyttingen med sine interne ressurser. Dette kan inkludere eksisterende ansatte med prosjektledelseserfaring eller dedikerte team som er ansvarlige for flyttingen. Fordelene med intern prosjektledelse inkluderer:

 • Intern kunnskap: Interne prosjektledere har ofte en dyp forståelse av bedriftens behov og kultur.
 • Kostnadsbesparelser: Det kan være kostnadseffektivt å bruke eksisterende ansatte for prosjektledelse.
 • Bedre intern koordinering: Interne team kan lettere samarbeide med andre avdelinger og ansatte.

Men det er også utfordringer med intern prosjektledelse, inkludert mangel på erfaring med komplekse flytteprosjekter og tidsrestriksjoner som kan påvirke daglig drift.

Ekstern prosjektledelse

Alternativt kan bedrifter velge å hente inn ekstern prosjektledelse for kontorflyttingen. Dette innebærer å samarbeide med profesjonelle prosjektledere som har spesialisert seg på flytteprosjekter. Fordelene med ekstern prosjektledelse inkluderer:

 • Erfaring: Eksterne prosjektledere har ofte lang erfaring med komplekse flytteprosjekter og kan håndtere utfordringer effektivt.
 • Spisskompetanser: Eksterne prosjektledere har ressurser som er fokusert utelukkende på flytteprosjektet.
 • Risikohåndtering: Profesjonelle prosjektledere kan hjelpe med å identifisere og håndtere potensielle risikoer i flytteprosessen.

Men ekstern prosjektledelse kan også være kostbart, og det kan være nødvendig å investere tid i å finne den rette prosjektlederen som passer til bedriftens behov.

Pris

En prosjektleder ved kontorflytting har ofte en timelønn på mellom 700 til 1000 kroner timen.

Budsjettposter ved kontorflytting

Uansett om bedriften velger intern eller ekstern prosjektledelse, er det viktig å være klar over de mest betydningsfulle budsjettpostene ved kontorflytting. De fire viktigste budsjettområdene inkluderer:

 • Møbler og interiør: Kostnader knyttet til møbler og interiør til det nye kontoret.
 • IKT og AV (informasjonsteknologi og audiovisuelt utstyr): Kostnader for å flytte og oppdatere IT- og AV-infrastrukturen.
 • Driftsavtaler: Kostnader for vedlikeholdsavtaler og tjenester som skal opprettholde det nye kontoret.
 • Tilbakelevering: Kostnader knyttet til retur av det gamle kontorlokalet, inkludert kontoravvikling og eventuell opprydding og reparasjoner.

Valget mellom intern eller ekstern prosjektledelse for kontorflytting avhenger av bedriftens ressurser, behov og budsjett. Uansett hva man velger, er en nøye planlegging og organisering avgjørende for en vellykket kontorflytting. Å ta hensyn til de mest betydelige budsjettpostene og vurdere alternativer for leverandører vil hjelpe bedriften med å ta informerte beslutninger og sikre en problemfri overgang til det nye kontoret.